Godišnjak 1991

Yearbook 1991
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
19
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
176
ISSN:
0351-1294
Bibliografska jedinica:

Godišnjak 1991, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1991.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/6hds
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI