Godišnjak 1992

Yearbook 1992
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
20
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
132
ISSN:
0351-1294
Bibliografska jedinica:

Godišnjak 1992, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1992.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/cuqa
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI