Godišnjak 1999

Yearbook 1999
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
27
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
196
ISSN:
0351-1294
Bibliografska jedinica:

Godišnjak 1999, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1999.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/xonz
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI