Godišnjak 2000

Yearbook 2000
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
28
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
336
ISSN:
0351-1294
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/lb38
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI