Godišnjak 2003

Yearbook 2003
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
31
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
268
ISSN:
0351-1294
Bibliografska jedinica:

Godišnjak 2003, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2003.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/ruui
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI