Godišnjak 2004

Yearbook 2004
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
32
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
134
ISSN:
0351-1294
Bibliografska jedinica:

Godišnjak 2004, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2004.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/znmv
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI