Godišnjak 2005

Yearbook 2005
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
33
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
176
ISSN:
0351-1294
Bibliografska jedinica:

Godišnjak 2005, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2005.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/ehxy
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI