Godišnjak 2007

Yearbook 2007
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
35
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
176
ISBN:
0351-1294
Bibliografska jedinica:

Godišnjak 2007, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2007.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/whxj
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI