Godišnjak 2008

Yearbook 2008
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
36
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
214
ISSN:
0351-1294
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/u2nj
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI