Godišnjak 2009

Yearbook 2009
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
192
ISSN:
0351-1294
Bibliografska jedinica:

Godišnjak 2009, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2009.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/om73
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI