Godišnjak 2010

Yearbook 2010
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
224
ISSN:
0351-1294
Bibliografska jedinica:

Godišnjak 2010, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2010.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/pp9o
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI