Godišnjak 2012

Yearbook 2012
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
40
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
260
ISSN:
0351-1294
Bibliografska jedinica:

Godišnjak 2012, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2012.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/m0td
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI