Godišnjak 2013

Yearbook 2013
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
41
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
166
ISSN:
0351-1294
Bibliografska jedinica:

Godišnjak 2013, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2013.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/6oc9
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI