Godišnjak 2014

Yearbook 2014
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
42
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
150
ISSN:
0351-1294
Bibliografska jedinica:

Godišnjak 2014, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2014.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/hulr
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI