Godišnjak 2016

Yearbook 2016
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
44
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
190
ISSN:
0351-1294
Bibliografska jedinica:

Godišnjak 2016, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2017.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/4qef
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI