Godišnjak 2017

Yearbook 2017
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
45
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
286
ISSN:
0351-1294
Bibliografska jedinica:

Godišnjak 2017, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2018.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/s5xs
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI