Godišnjak 2018

Yearbook 2018
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
46
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
244
ISSN:
0351–1294
Bibliografska jedinica:

Godišnjak 2018, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2018.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/te3d
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI