Godišnjak 2019

Yearbook 2019
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
47
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
224
ISSN:
0351–1294
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/hsf9
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI