Govor okoline Kolašina

Autor / Autori:
ГОВОР ОКРЕСТНОСТЕЙ КОЛАШИНА
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
12
Odjeljenje:
Broj knjige u odjeljenju:
2
Urednik:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
252
Bibliografska jedinica:

Mato Pižurica, Govor okoline Kolašina, Posebna izdanja (monografije i studije), 12, Odjeljenje umjetnosti, 2, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1981.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/9oph
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI