Grlom u snoviđe

(kritički dijalozi)

Autor / Autori:
Throughout the dreams
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
(Critical Dialogues)
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
57
Broj knjige u odjeljenju:
13
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
560
ISBN:
978-86-7215-195-4
COBISS.CG-ID:
11649552
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/p14x
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI