Hajduci u Boki Kotorskoj 1648-1718

Haiduks in the Bay of Kotor 1648-1718
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Priređivač:
Broj knjige u ediciji:
4
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
812
ISBN:
86-7215-014-7
Bibliografska jedinica:

Hajduci u Boki Kotorskoj 1648-1718, Istorijski izvori, 4, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1988.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/hasp
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI