Histologija i embriologija kardiovaskularnog i limfnog vaskularnog sistema — klinički značaj

Autor / Autori:
Histology and Embriology of Cardiovascular and Lymphatic Vascular System — Clinical Importance
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Suizdavač:
Klinički centar Crne Gore, Podgorica
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
158
Broj knjige u odjeljenju:
50
Format:
20 x 27 cm
Broj strana:
692
ISBN:
978-86-7215-468-9
COBISS.CG-ID:
39903248
Bibliografska jedinica:

Vesna Lačković i saradnici, Histologija i embriologija kardiovaskularnog i limfnog vaskularnog sistema — klinički značaj, Posebna izdanja (monografije i studije), 158, Odjeljenje prirodnih nauka, 50, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2020.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/crr6
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI