IPA Project — Development of hydrological and hidraulic study of regulation of Skadar Lake and Bojana river water regime

Volume I

Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
214
ISBN:
978-86-7215-320-0
COBISS.CG-ID:
22763792
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/gwxg
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI