IPA Project — Development of hydrological and hidraulic study of regulation of Skadar Lake and Bojana river water regime

Volume I
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
214
ISBN:
978-86-7215-320-0
COBISS.CG-ID:
22763792
Bibliografska jedinica:

IPA Project — Development of hydrological and hidraulic study of regulation of Skadar Lake and Bojana river water regime — Volume I, Ostala izdanja, Nenumerisano, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2013.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/gwxg
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI