Istorija matematike, tom I

Od praistorije do kraja aleksandrijske ere

Autor / Autori:
The History of Mathematics, vol. I
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
From Prehistory to the end of the Alexandrian era
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
136
Broj knjige u odjeljenju:
46
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
428
ISBN:
978-86-7215-406-1 (knj. 1)
COBISS.CG-ID:
33618704
Bibliografska jedinica:

Miodrag Perović, Istorija matematike, tom I, Posebna izdanja (monografije i studije), 136, Odjeljenje prirodnih nauka, 46, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2017.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/wg8a
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI