Istorija umjetnosti Crne Gore, 1

History of Art of Montenegro, 1
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
168
Broj knjige u odjeljenju:
30
Format:
23,5 x 29,5 cm
Broj strana:
524
ISBN:
978-86-7215-509-9
COBISS.CG-ID:
20299012
Bibliografska jedinica:

Aleksandar Čilikov, Tatjana Koprivica, Čedomir Marković, Istorija umjetnosti Crne Gore, Tom 1, Posebna izdanja (monografije i studije), 168, Odjeljenje humanističkih nauka, 30, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2021.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/w2am
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI