Istorijska nauka i nastava istorije u savremenim uslovima

Historical Science and History Teaching in Contemporary Conditions
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
20–21. 10. 1993.
Broj knjige u ediciji:
30
Broj knjige u odjeljenju:
14
Urednik:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
360
ISBN:
86-7215 040-6
Bibliografska jedinica:

Istorijska nauka i nastava istorije u savremenim uslovima, Zbornici radova sa naučnih skupova, 30, Odjeljenje društvenih nauka, 14, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1994.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/hftk
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Миомир Дашић: Уводна ријеч
 2. Драгутин Вукотић: Поздравна ријеч

I

 1. Миомир Дашић: Зашто научни скуп Историјска наука и настава историје у савременим условима?
 2. Владо Стругар: Сналажење историчара у вишестраначком друштву Савезне Републике Југославије
 3. Димитрије Димо Вујовић: Политичка искушења историографије
 4. Бранко Петрановић: Историографија о Југославији у наставном процесу: Критичко промишљање историје, социјална прогностика или патриотска дидактика
 5. Момчило Зечевић: Различитости историје, њене науке и наставе
 6. Бранислав Ковачевић: Рационална историјска свијест и претпоставке њеног овладавања
 7. Слободан Вукићевић: Манихејство и наука
 8. Ђуро Вујовић: Поглед на Народноослободилачки рат у Црној Гори 1941–1945. из данашње перспективе
 9. Драгана Радојичић: Однос историје и етнологије у најновијим теоријским размишљањима
 10. Радоица Лубурић: Информбиро и сукоб Стаљин-Тито у свјетлости нових истраживања
 11. Шербо Растодер: Историјско-методолошки оквир истраживања новије историје цркве (вјерских заједница) у Црној Гори (1878–1945)

II

 1. Сима Ћирковић: Настава историје пред изазовима плурализма
 2. Милош Старовлах: Невоље писаца уџбеника савремене историје
 3. Миомир Дашић: Реорганизовање студија историјских наука на Филозофском факултету у Никшићу
 4. Павле Газивода: Педагошке и методичке иновације у настави историје
 5. Чедомир Лучић: Неки разлози у прилог деидеологизације историје
 6. Зоран Лакић: Мас медији и настава историје
 7. Здравко Делетић: Ставови средњошколаца према наставним садржајима из историје јужнословенских народа
 8. Томислав Жугић: О неким проблемима општег и посебног у настави историје
 9. Миомир Дашић: Завршна ријеч — Значајан научни допринос