Izazovi budućnosti i energija

Autor / Autori:
Challenges Yet to be and Energy
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
41
Broj knjige u odjeljenju:
23
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
124
COBISS.CG-ID:
3855376
Bibliografska jedinica:

Momir Đurović, Izazovi budućnosti i energija, Posebna izdanja (monografije i studije), 41, Odjeljenje prirodnih nauka, 23, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2001.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/mvcr
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI