Izvještaji o superviziji strateške procjene uticaja na životnu sredinu za detaljni prostorni plan za hidroelektrane na rijeci Morači

Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
46
ISBN:
978-86-7215-230-2
COBISS.CG-ID:
15353616
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/0zof
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI