Izvještaji o superviziji strateške procjene uticaja na životnu sredinu za detaljni prostorni plan za hidroelektrane na rijeci Morači

Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Urednik:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
46
ISBN:
978-86-7215-230-2
COBISS.CG-ID:
15353616
Bibliografska jedinica:

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Izvještaji o superviziji strateške procjene uticaja na životnu sredinu za detaljni prostorni plan za hidroelektrane na rijeci Morači, Ostala izdanja, Nenumerisano, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2010.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/0zof
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI