Izvori i istoriografija o Crnoj Gori

Historical Sources and Historiography about Montenegro
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
17–18. 12. 1990.
Broj knjige u ediciji:
20
Broj knjige u odjeljenju:
13
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
290
ISBN:
86-7215-031-7
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/sjrw
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Владо Стругар: Уводна напомена
 2. Миомир Дашић: Историјски извори и њихово коришћење у историјској науци
 3. Митар Пешикан: Значај ономастичких свједочанстава за разумијевање старије историје Црне Горе
 4. Љубомир Зуковић: Историчност епског народног пјевања у Црној Гори
 5. Марија Црнић-Пејовић: Примарни извори у манастирима и црквама, њихов значај, заштита и коришћење
 6. Весна Вичевић: Помени унутрашњих извора значајних за историју Црне Горе и могућност њиховог евидентирања
 7. Јасмина Растодер: Архивски фонд Барске надбискупије и Примасије српске
 8. Чедомир Лучић: Осврт на изворе и историографију о Црној Гори у вријеме митрополита Петра I Петровића
 9. Димитрије Димо Вујовић: Страни извори о историји Црне Горе
 10. Радоман Јовановић: О руској архивској грађи за историју Црне Горе 1711–1878. године
 11. Варвара Хлебникова: Извори о Црној Гори у архиву спољне политике Русије (1878–1912)
 12. Радослав Распоповић: О изворима и литератури за историју дипломатије Црне Горе 1878–1918. године
 13. Шербо Растодер: Могућности и потреба изучавања социјално-економског основа политичких борби у Црној Гори 1918–1941.
 14. Бранислав Маровић: Критичка анализа прилога из економске историје објављених у „Записима” (1927–1941)
 15. Сенка Бабовић-Распоповић: Културна политика у Црној Гори 1929–1941. — Осврт на изворе и литературу
 16. Ђуро Вујовић: Црна Гора у изворима и историографији 1941–1945.
 17. Јован Р. Бојовић: Извори за правну историју Црне Горе
 18. Бранислав Ковачевић: Црна Гора у изворима Петог и Шестог конгреса КПЈ/СКЈ 1948–1952.
 19. Александар Драшковић: Политичке и идеолошке одреднице у историографији која се односи на Црну Гору