Jezik Andrije Zmajevića

Autor / Autori:
ЯЗЫК АНДРИИ ЗМАЕВИЧА
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
22
Broj knjige u odjeljenju:
5
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
456
ISBN:
86-7215-015-5
Bibliografska jedinica:

Mato Pižurica, Jezik Andrije Zmajevića, Posebna izdanja (monografije i studije), 22, Odjeljenje umjetnosti, 5, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1989.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/iefj
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI