Jezik i stil Janka Đonovića

The Language and Style of Janko Đonović
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
132
Broj knjige u odjeljenju:
14
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
440
ISBN:
978-86-7215-404-7
COBISS.CG-ID:
33559824
Bibliografska jedinica:

Jelena Bašanović-Čečović, Jezik i stil Janka Đonovića, Posebna izdanja (monografije i studije), 132, Odjeljenje humanističkih nauka, 14, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2017.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/nkto
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI