Jezik Nikole I Petrovića

Autor / Autori:
The Language of Nikola I Petrović
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
71
Odjeljenje:
Broj knjige u odjeljenju:
20
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
428
ISBN:
978-86-7215-236-4
COBISS.CG-ID:
15802128
Bibliografska jedinica:

Sonja Nenezić, Jezik Nikole I Petrovića, Posebna izdanja (monografije i studije), 71, Odjeljenje umjetnosti, 20, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2010.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/1k1s
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI