Jezik Petra I Petrovića

Autor / Autori:
ЯЗЫК ПЕТРА I ПЕТРОВИЧА
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
8
Odjeljenje:
Broj knjige u odjeljenju:
1
Urednik:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
304
Bibliografska jedinica:

Branislav Ostojić, Jezik Petra I Petrovića, Posebna izdanja (monografije i studije), 8, Odjeljenje umjetnosti, 1, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1976.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/nbng
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI