Jezik „Psaltira” iz štamparije Crnojevića

Autor / Autori:
ЯЗЫК “ПСАЛТЫРИ” ТИПОГРАФИ И ЧАРНОЕВИЧЕЙ
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Suizdavač:
Odbor za obilježavanje 500 godina prve štampane ćiriličke knjige na slovenskom jugu
Godina izdanja:
Edicija:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
248
ISBN:
86-7215-026-0
Bibliografska jedinica:

Jasmina Grković-Mejdžor, Jezik „Psaltira” iz štamparije Crnojevića, Ostala izdanja, nenumerisano, Izdanja van odjeljenja, nenumerisano, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1993.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/sji1
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI