Jezik „Psaltira” iz štamparije Crnojevića

ЯЗЫК “ПСАЛТЫРИ” ТИПОГРАФИ И ЧАРНОЕВИЧЕЙ
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Suizdavač:
Odbor za obilježavanje 500 godina prve štampane ćiriličke knjige na slovenskom jugu
Godina izdanja:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
248
ISBN:
86-7215-026-0
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/sji1
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI