Kad vrijeme stane

Izbor pjesama

Autor / Autori:
When time stops
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
A selection of poems
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
16
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
208
ISBN:
86-7215-133-x
Bibliografska jedinica:

Radonja Vešović, Kad vrijeme stane, Posebni radovi, 16, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2023.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/uk1t
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI