Karst Pive

Geomorfološka studija

Autor / Autori:
Karst of Piva Region
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Geomorphological study
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
45
Broj knjige u odjeljenju:
25
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
296
ISBN:
86-7215-163-1
COBISS.CG-ID:
6915344
Bibliografska jedinica:

Milutin A. Lješević, Karst Pive — geomorfološka studija, Posebna izdanja (monografije i studije), 45, Odjeljenje prirodnih nauka, 25, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2004.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/kl2w
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI