Katalog faune Amphibia Crne Gore

Autor / Autori:
Catalogue of Amphibia Fauna of Montenegro
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
10
Broj knjige u odjeljenju:
8
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
408
ISBN:
978-86-7215-341-5
COBISS.CG-ID:
25145872
Bibliografska jedinica:

Čađenović Natalija, Katalog faune Amphibia Crne Gore, Katalozi, 10, Odjeljenje prirodnih nauka, 8, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2014.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/s0o6
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI