Katalog faune mrava (Hymenoptera, Formicidae) Crne Gore

Autor / Autori:
Naslov knjige na stranom jeziku:
A Catalogue of the Ants (Hymenoptera, Formicidae) of Montenegro
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
3
Broj knjige u odjeljenju:
2
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
140
ISBN:
978-86-7215-262-3
COBISS.CG-ID:
17225488
Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/het8
Bibliografska jedinica:

Marko G. Karaman, Katalog faune mrava (Hymenoptera, Formicidae) Crne Gore, Katalozi, 3, Odjeljenje prirodnih nauka, 2, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2011.

Scroll to Top