Katalog faune parazita Crne Gore

Catalogue of the Parasitofauna of Montenegro
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
6
Broj knjige u odjeljenju:
5
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
300
ISBN:
978-86-7215-257-9
COBISS.CG-ID:
18420240
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/xovz
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI