Katalog Harofita (Charales) Crne Gore

Naslov knjige na stranom jeziku:
Catalogue of Charophytes (Charales) of Montenegro
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
11
Broj knjige u odjeljenju:
10
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
56
ISBN:
978-86-7215-354-5
COBISS.CG-ID:
26555408
Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/geb1
Bibliografska jedinica:

Jelena M. Blaženčić, Branka M. Stevanović, Katalog Harofita (Charales) Crne Gore, Katalozi, 11, Odjeljenje prirodnih nauka, 10, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2015.

Scroll to Top