Katalog Harofita (Charales) Crne Gore

Catalogue of Charophytes (Charales) of Montenegro
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
11
Broj knjige u odjeljenju:
10
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
56
ISBN:
978-86-7215-354-5
COBISS.CG-ID:
26555408
Bibliografska jedinica:

Jelena M. Blaženčić, Branka M. Stevanović, Katalog Harofita (Charales) Crne Gore, Katalozi, 11, Odjeljenje prirodnih nauka, 10, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2015.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/geb1
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI