Katalog vaskularne flore Crne Gore

Tom II
Autor / Autori:
Catalogue of vascular flora of Montenegro
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Volume II
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
12
Broj knjige u odjeljenju:
11
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
554
ISBN:
978-86-7215-488-7
COBISS.CG-ID:
16299268
Bibliografska jedinica:

Danka Caković, Danijela Stešević, Katalog vaskularne flore Crne Gore, tom II, Katalozi, 12, Odjeljenje prirodnih nauka, 11, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2021.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/9u7x
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI