Katalog vaskularne flore Crne Gore

Tom I

Catalogue of vascular flora of Montenegro
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Volume I
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
8
Broj knjige u odjeljenju:
7
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
364
ISBN:
978-86-7215-332-3 (knj. 1)
COBISS.CG-ID:
23816208
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/es0z
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI