Katalog vaskularne flore Crne Gore

Tom I
Autor / Autori:
Catalogue of vascular flora of Montenegro
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Volume I
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
8
Broj knjige u odjeljenju:
7
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
364
ISBN:
978-86-7215-332-3 (knj. 1)
COBISS.CG-ID:
23816208
Bibliografska jedinica:

Danijela Stešević, Danka Caković, Katalog vaskularne flore Crne Gore, tom I, Katalozi, 8, Odjeljenje prirodnih nauka, 7, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2013.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/es0z
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI