Književna sudnica Mihaila Lalića

(Autokritika revolucije)

Autor / Autori:
Mihailo Lalić’s Literary Courtroom
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
(Self-criticism of the Revolution)
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
151
Broj knjige u odjeljenju:
22
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
344
ISBN:
978-86-7215-459-7
COBISS.CG-ID:
39121680
Bibliografska jedinica:

Zora Jestrović, Književna sudnica Mihaila Lalića (Autokritika revolucije), Posebna izdanja (monografije i studije), 151, Odjeljenje humanističkih nauka, 22, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2019.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/y5v8
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI