Književno djelo Mihaila Lalića

Literary Opus of Mihailo Lalić
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
6–7. 10. 1994.
Broj knjige u ediciji:
40
Odjeljenje:
Broj knjige u odjeljenju:
13
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
192
ISBN:
86-7215-076-7
Bibliografska jedinica:

Književno djelo Mihaila Lalića, Zbornici radova sa naučnih skupova, 40, Odjeljenje umjetnosti, 13, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1996.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/dg7s
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Драгутин Вукотић: Присјећање на Михаила Лалића
 2. Танасије Младеновић: Сјећање на Михаила Лалића
 3. Бранко Поповић: Последње Лалићеве приповетке
 4. Милосав Бабовић: Лалићева критика теорије и праксе револуције
 5. Радомир В. Ивановић: Лалићева фрагментарна проза између мита и стварности
 6. Радован Вучковић: Поновно читање Лалићевог романа “Зло прољеће”
 7. Константин Оруш: Два различита поетичка приступа увођењу митскога у драмама Михаила Лалића и Жарка Команина
 8. Витомир Вулетић: Михаило Лалић на руском језику
 9. Нoвo Вуковић: Структурирање приче о антихероју у роману “Одлучан човјек” Михаила Лалића
 10. Крсто Пижурица: Једна историјска личност у прози Михаила Лалића
 11. Милош Вулевић: Стварни и измишљени топоними у Лалићевим дјелима тематски и мотивски везани за Трепчу и Васојевиће
 12. Миомир Дашић: Лалићева литерарна Међа — историјска Трепча
 13. Синиша Јелушић: Функција сенке у Лалићевим приповеткама
 14. Божена Јелушић: Теоријско-методолошки приступ Лалићевим архетипским структурама
 15. Зора Јестровић: Лалићево промишљање о смислу и судбини писане ријечи
 16. Богдан Шеклер: Лалићев Казазовић или примјер Лалићеве воље и генијалности
 17. Димитрије Машановић: Зло и Апсурд — прилог тумачењу генезе главног јунака Лалићевог романа “Одлучан човјек”