Kolašin, Lovćen

Od ljudskog ka izvanljudskom: arhitekta Marko Mušič
Autor / Autori:
Kolašin, Lovćen
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
From Human to Trans-Human: Architect Marko Mušič
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Suizdavač:
Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Prevodilac:
Format:
24 x 29,7
Broj strana:
96
ISBN:
978-961-268-007-7
COBISS.CG-ID:
253164288
Bibliografska jedinica:

Kolašin, Lovćen: od ljudskog ka izvanljudskom: arhitekta Marko Mušič, Ostala izdanja, Nenumerisano, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2010.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/1aya
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI