Konj

(Equus caballus)

Autor / Autori:
Horse
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
(Equus caballus)
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
118
Broj knjige u odjeljenju:
42
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
608
ISBN:
978-86-7215-365-1
COBISS.CG-ID:
27911440
Bibliografska jedinica:

Nikola St. Adžić, Konj (Equus caballus), Posebna izdanja (monografije i studije), 118, Odjeljenje prirodnih nauka, 42, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2015.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/qzpp
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI