Korespodencija CANU sa državnim organima u vezi sa statusom Akademije

Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
150
ISBN:
978-86-7215-285-2
COBISS.CG-ID:
19308816
Bibliografska jedinica:

Korespodencija CANU sa državnim organima u vezi sa statusom Akademije, Ostala izdanja, Nenumerisano, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2011.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/fuuq
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI