Korespodencija CANU sa državnim organima u vezi sa statusom Akademije

III
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Urednik:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
58
Bibliografska jedinica:

Korespodencija CANU sa državnim organima u vezi sa statusom Akademije III, Ostala izdanja, Nenumerisano, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2013.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/k57u
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI