Korovska flora i suzbijanje korova

Autor / Autori:
Weeds Flora and Control of Weeds
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
21
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
224
ISBN:
86-7215-164-X
COBISS.CG-ID:
9104656
Bibliografska jedinica:

Milorad Mijušković, Korovska flora i suzbijanje korova, Posebni radovi, 21, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2004.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/46ok
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI