Kotorska mornarica

Autor / Autori:
LA MARINE DE KOTOR
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
28
Broj knjige u odjeljenju:
7
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
288
ISBN:
86-7215-043-0
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/al6x
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI